โซลูชัน MDM และการย้ายข้อมูล

โซลูชัน MDM และการย้ายข้อมูล
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นระบบซอฟต์แวร์จำนวนมากใช้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน ระบบเหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเอกสาร การเรียกเก็บเงิน การดำเนินการตามคำสั่ง การจัดซื้อ การขาย และกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ จุดประสงค์หลักของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนคือการส่งและรับธุรกรรมทางธุรกิจ รายงานไฟล์ บันทึก และอื่นๆ อีกมากมาย โซลูชันการจัดการข้อมูลหลักมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของโซลูชัน MDM สิ่งเหล่านี้ยังช่วยให้มั่นใจถึงการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพและความสำเร็จโดยรวมของธุรกิจ

ข้อมูลหลักคือกระดูกสันหลังของทุกธุรกิจ เป็นข้อมูลที่แสดงถึงหน่วยพื้นฐานของธุรกิจ จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ พนักงาน และบุคคลภายนอกที่สำคัญอื่นๆ การกำกับดูแลข้อมูลหลักเป็นผลมาจากภาระผูกพันของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หัวใจสำคัญของการจัดการคุณภาพข้อมูลอยู่ที่ความพร้อมใช้งาน การใช้งาน ความเกี่ยวข้อง ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของข้อมูล และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ทั้งหมด จำเป็นต้องมีการกำกับดูแลข้อมูลที่สมบูรณ์แบบUFABET เว็บตรง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่ทำงานในองค์กรมีบทบาทและหน้าที่เฉพาะบางอย่าง เป็นหน้าที่หลักของแผนก MDM ที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดได้รับการศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการกำกับดูแลข้อมูลและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลในทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับ MDM เผยแพร่ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการทำงานของข้อมูลหลัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนก และการติดต่ออื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจส่งออกการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและช่วยจัดการกับปัญหาด้านความรับผิดชอบและความโปร่งใส – ในทางบวก

ระบบ MDM ที่พัฒนามาอย่างดีต้องมีฟังก์ชันดังต่อไปนี้:

• การทำงานของซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลหลักต้องครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

• การทำงานของซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลหลักควรจะสามารถจัดการกับข้อมูลประเภทต่างๆ ได้

• การเข้าถึง ความสมบูรณ์ ความสม่ำเสมอ ความถูกต้อง และความปลอดภัยของข้อมูลขณะใช้งาน

• การสร้างรายงานต้องอิงตามกระบวนการและตามกรณี

• รายงานต้องเรียบง่ายและเข้าใจง่าย

• โปรเซสเซอร์ต้องมีประสิทธิภาพและสามารถประมวลผลความต้องการทางธุรกิจที่ซับซ้อนได้

• ต้องให้การเข้าถึงแก่ผู้ใช้ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

• การรายงานต้องจัดทำในลักษณะที่เหนือกว่าเพื่อพัฒนาจุดแข็งของธุรกิจ

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์บางประการที่ควรพิจารณาเมื่อนำระบบการจัดการข้อมูลหลักมาใช้:

คุณภาพของข้อมูลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลที่ใช้โดยธุรกิจอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้น ซึ่งหมายความว่า:

• ปรับแต่งข้อมูลระหว่างทาง

• เคืองออกมาอย่างสง่างาม ไม่กระทบต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ

• ดำเนินการบำรุงรักษาคุณภาพข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

• สร้างฐานข้อมูลที่แข็งแกร่ง สม่ำเสมอ และแม่นยำ ซึ่งใช้งานง่าย

• ดูแลและจำลองกระบวนการทางธุรกิจ

• จัดเก็บข้อมูลในลักษณะที่ช่วยให้ตัดสินใจทางธุรกิจได้ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม โซลูชันการจัดการข้อมูลหลักไม่สามารถใช้แทนกลยุทธ์ข้อมูลได้ ไม่สามารถให้หลักฐานอัตโนมัติของการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ และไม่สามารถทำการสำรองข้อมูลตามธุรกรรมได้อย่างสม่ำเสมอ ฟังก์ชันเหล่านี้เหมาะกับกลยุทธ์ข้อมูลมากกว่า